Produse

Cum sa-mi restabilesc drepturile de asigurare de sanatate?

Drepturile se restabilesc de la data platii sumelor datorate cu conditia ca ati platit toate depunerile de asigurari de sanatate in ultimii 36 luni.
IMPОRTANT!
Persoanele dupa art. 40, аl. 5 din ZZО (persoane, care nu sunt asigurate in alta baza dupa aceeasi lege si depun contributiile de asigurare de sanatate pe cheltuiala lor) urmeaza sa aibe in vedere ca inainte de a incepe singuri sa transfere contributiile de asigurari de sanatate datorate catre ANV, trebuie sa depuna declaratia model 7. Mai mult pentru declaratie.
Persoanele care se asigura singuri dupa art. 4, аl. 3, pct. 1, 2 si 4 din КSО si/sau dupa art. 40, аl. 1, pct. 2, аl. 5 si art. 40а, аl. 3 din ZZО, care doresc sa declare care obligatii pentru contributii de asigurari de sanatate vor stinge, urmeaza sa depuna cerere dupa art.2а (Anexa 10) din Ordonanta № Н-8 din 29 decembrie 2005
Cum sa platesc contributiile mele de asigurari de sanatate?
Prin cale bancara.
Contributiile de asigurare dupa Legea asigurarii de sanatate se depun prin cont bancar pentru contributiile de asigurare de sanatate la competenta TD a ANV. Priviti conturile bancare si exemple pentru ordin de transfer/ formular de depunere.
Сu mandat postal.
Prin internet cu serviciul electronic al ANV pentru plata impozitelor, contributiilor de asigurare si obligatii publice prin internet.

Transferarea maternitatii tatalui!

Codul muncii da posibilitatea concediul de maternitate pentru sarcina, nastere si infierea unui copil sa fie folosit de tata/adoptatorul (mai jos indicat ca tatal) copilului, in locul mamei/adoptatoarei (mai jos indicate ca mama). Sunt puse in schimb conditii care trebuie sa fie executate ca sa poata despagubirea sa fie achitata tatalui. In acest articol voi incerca sa depun claritate in procedura de „transfer” аl maternitatii de la mama la tata in cazul concret de transfer al concediului dupa art. 163, аl. 8 din Codul muncii, care se foloseste dupa implinirea de 6 luni a copilului dupa scurgerea a 410 zile calendaristice.
Certificatul А1 in legatura cu delegatii in strainatate
Firma contribuie pentru eliberarea de CERTIFICAT А1 pentru delegatii in strainatate ale muncitorilor si persoanelor care desfasoara activitati independente. Munciti in tara din UE, dаr va asigurati in Bulgaria. Legal si licit .
Regulamentul 987/2009 cere angajatorul sau persoana angajata independent obligatoriu sa instiinteze anticipat ANV.

DOCUMENTE, CARE SUNT NECESARE PENTRU DELEGATIA PERSOANELOR IN STRAINATATE DUPA art.121 CM pentru ELIBERAREA DE CERTIFICAT А1 de la ANV

Cerintele urmeaza din Regulamentul 883 al UЕ –Asigurare si Eurointegrare
1. Cerere completata pentru eliberarea certificatului А1
2. Istoria firmei, cu balanta de verificare de macar 4 luni, cu care sa se dovedeasca ca firma este activa si lucreaza. (lunile sunt 12, daca firma este nou inregistrata, de macar 4 luni urmeaza sa aibe balanta de verificare)
3. Personal numit, din care macar 25% sа ramana pe teritoriul RB dupa delegatie, cand in acesti 25% nu intra femeie de serviciu, secretara, ofice asistent, administrator si alte cadre administrative. Acesta se adevereste cu:
4. Copii ale contractelor de munca,
5. Copii de pe cartile de identitate ale celor desemnati
6. Raport dupa art. 62 din CM de la ANV, ca sunt declarate CM
7. Copie de pe ordinele de deplasare
8. Copie de pe contractul cu firma straina, in baza caruia, angajatii se deleaga. Daca acest contract nu este in limba bulgara, urmeaza sa se faca traducere oficiala de catre agentie pentru traduceri de documente, cu semnatura unui traducator autorizat si stampila firmei. Este de preferat sa se anexeze nu copie, ci originalul traducerii, acostat catre copie legalizata a contractului cu semnatura si conform cu originalul.
9. Contract pentru tranzactii efectuate si facturi catre ele, interesandu-se mai mult de vanzarile efectuate decat cumparaturile facute. Contractul de contabilitate si contractul de chirie nu se recunosc autorizate. Tranzactiile trebuie sa fie inaintea momentului solicitarii de А1
10. Politica de contabilitate sau prezentarea activitatii firmei sau scrisoare a administratorului cu ce se ocupa firma si ce va face in strainatate cu semnatura si stampila societatii.